Möte på Torsåker

2021-10-19

Torsåker gård – Axfoundations test- och utvecklingscentrum

På Torsåker gård norr om Stockholm skapar Axfoundation bit för bit ett utvecklingscentrum för framtidens mat. Ambitionen är att tillsammans med forskare och livsmedelskedjans alla aktörer driva på den hållbara produktionen, innovationen, kunskapsöverföringen, produktutvecklingen och konsumtionen av mat.

Verksamheten i Ladugården startas upp i början av 2022

Torsåker gård kommer bli en plats som genomsyras av hållbarhet och som förmedlar hållbar livsmedelsproduktion med alla sinnen. Alla besökare blir en viktig del i Axfoundations testbädd för framtidens mat och målsättningen är att de kommer lämna platsen med nya tankar, idéer och praktiska lösningar.

Vid årsskiftet 2021/2022 beräknas byggnationen av Ladugården – den senaste stora pusselbiten på Torsåker gård – stå klar. Ladugården kommer innehålla såväl testköksverksamhet som plats för kunskapsbyggande och möten. Under första halvåret 2022 kommer Axfoundation steg-för-steg starta upp verksamheten i Ladugården. Inledningsvis ligger fokus på testköksverksamheten samt kunskapsinriktade aktiviteter kopplade till Axfoundations pågående projekt. Med start efter sommaren 2022 kommer bolagen inom Axel Johnson-koncernen erbjudas tillgång till denna unika mötesplats som kommer drivas av Fysingen Fastighets AB. Vi ser fram emot att välkomna er till Ladugården då!

Möte på Torsåker gård

Redan nu finns en temporär och färdigpaketerad lösning där andra faciliteter på Torsåker kan nyttjas. En lokal som rymmer upp till 30 personer och där en Torsåkerinspirerad måltidslösning (lunch respektive kaffe/fika) serveras. Städ- och enklare serveringstjänster ingår. Tillgänglig utrustning inkluderar projektor med duk, wifi, whiteboard och blädderblock. Se pris nedan och i bifogad fil för hel- respektive halvdag samt kuvertavgift per person. Antal möten per månad är begränsat, vid intresse skicka förfrågan till

Ladda ner bilaga interimspaket