Ledamot sedan 2019. David Salsbäck är Hållbarhets- och kommunikationsdirektör Axel Johnson sedan 2019. Han har tidigare innehaft flera roller inom Bonnierkoncernen, bland annat som kommunikationschef. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och i Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning mot nationalekonomi. Han sitter idag även i styrelsen för Kicks.

2019-10-24

David Salsbäck

  Ledamot sedan 2019. David Salsbäck är Hållbarhets- och kommunikationsdirektör Axel Johnson sedan 2019. Han...

Läs mer

2014-05-15

Mikaela Valtersson

  Ledamot sedan 2011. Vice VD för Kunskapsskolan och ordförande för Friskolornas riksförbund. Mikaela är även...

Läs mer

2014-05-15

Annika Åhnberg

  Ledamot sedan 2007. Annika är konsult i egna bolaget Tankeföda AB. Ordförande Ekologiskt Forum....

Läs mer

2014-05-15

Christina Lindbäck

  Ledamot sedan 2013. Christina är hållbarhetschef på NCC samt ordförande för Miljömärkning Sverige AB och suppleant...

Läs mer