Återpåsen – nu minskar vi materialsvinnet!

Det du håller i din hand är en återbrukbar påse. Den är du först i Sverige med att använda. Vi testar den tillsammans med Hemköps kunder i Djurgårdsstaden för att se om det går att minska mängden material och antalet kassar som används inom e-handel. I takt med att allt fler kunder handlar matvaror online, upplever också allt fler att skåp och lådor är fyllda med påsar! Det vill vi göra något åt. Genom Återpåsen är du med och testar hur en framtida cirkulär lösning skulle kunna se ut – en lösning där kassar används flera gånger. Målet är både att minska klimatavtrycket för e-handelsleveranser – och inspirera till fler cirkulära modeller.

Så funkar Återpåsen!

Återpåsen är en återbrukbar påse. Det innebär att vi vill att du som kund ska lämna tillbaka den i ett returkärl på Hemköp Djurgårdsstaden eller i e-handelsskåpet när du hämtar kassar vid nästa leverans. På så sätt bidrar du till att ge den nytt liv i fler matleveranser. Påsen kontrolleras av butiken och är den ren och hel så cirkuleras den igen och igen och igen, i annat fall återvinns den.

Just nu testar vi påsen på flera olika sätt. Vi utvärderar till exempel olika material men också hur du som kund på ett enkelt sätt ska kunna välja Återpåsen när du handlar din mat online och på sikt även i butik. Tanken är att påsen på sikt ska ha en pantavgift som du får tillbaka när du lämnar tillbaka den.

Vi som tagit fram Återpåsen

Just den påse du testar är framtagen av Hemköp/Axfood tillsammans med Axfoundation och Chalmers Industriteknik. Vi samarbetar med flera andra matvarubutiker, som Coop, ICA, Lidl och Mathem, i ett gemensamt projekt som heter Returbar. Det gör att vi kan utforska flera lösningar samtidigt.

Till exempel provar några av Coops kunder en Återpåse av tjockare papper, samtidigt som ICA testar en Återpåse i tyg. Vårt gemensamma mål är att hitta en lösning som hela dagligvarubranschen kan använda – så att du som kund kan använda en hållbar, återbrukbar påse oavsett var du handlar.

Tack vare dig skapar vi förändring!

Vi tror att Återpåsen kan lösa många kunders frustrationen kring engångspåsar. Men också göra det lättare för dig som konsument att bli en ”cirkulent” – en kund som på ett enkelt sätt handlar, äter, och lever på ett mer cirkulärt sätt. Tack vare att du testar den här lösningen kan vi utveckla och utvärdera framtidens sätt att leverera matvaror – men också utmana synen på vad cirkularitet kan bidra med till samhället. Tack!

Har du frågor?

Om du av någon anledning inte vill ha din nästa leverans packad i Återpåsen, skicka ett mejl till med ditt namn samt telefonnummer, så kommer din nästa order packas i papperskassar.

Vill du veta mer eller undrar du något, hör gärna av dig till oss!

Axfoundations insats

Tillsammans med partners har Axfoundation undersökt hur dagens system för engångsförpackningar ser ut på makronivå. En gedigen omvärldsanalys har genomförts samtidigt som både branschens och kundernas behov kartlagts.

Projektet kommer att undersöka hur ett återbrukbart leveransemballage skulle kunna se ut och utveckla en prototyp för detta. Ett övergripande konceptförslag ska tas fram som visar hur returlogistik ska fungera i praktiken baserat på dagens existerande flöden. Detta innefattar bland annat ett pantsystem för påsen, ett system för rengöring samt en gemensam logistiklösning – allt för att emballaget ska kunna återbrukas och användas om och om igen.

Projektets 3 steg

  1. Ett koncept har tagits fram för pant på påsar, returlogistik och branschgemensam drift av systemet. Detta steg har finansierats av Vinnova.
  2. En prototyp för själva påsen och den spårbarhetslösning som behöver kopplas till pantpåsarna kommer att undersökas och utvecklas. Finansiering för detta steg sker via RE:source. Praktiska pilotprojekt har även initierats av två av projektets partners med syfte att öka kundförståelsen.
  3. Ett tredje steg blir att fördjupa kundinsikterna kring cirkulära modeller med ytterligare finansiering från Vinnova. Ambitionen är också att genomföra en utvärdering av den affärs- och miljömässiga potentialen för Returbar-lösningen.

Lärdomar och insatser framåt

Under den första etappen av Returbar har flera lärdomar kunnat dras kring hur ett hållbart cirkulärt system för matkassar skulle kunna se ut. Fyra centrala komponenter har identifierats som centrala att lösa:

  • Påsen: Baserat på projektets bransch- och kundbehovsanalys bör ”lånepåsen” likna dagens papperspåse i storlek och form samt ha ett material som klarar flera rengöringscykler. Påsen ska dessutom vara relativt billig att producera och vara enkel att återvinna när den inte klarar fler rotationer. Emballagets material och utformning undersöks vidare under 2024. Detta sker i samarbete med Chalmers Industriteknik och produktdesignbyrån Boid samt ett antal experter med utgångspunkt från behovsanalysen i Vinnovaprojektet.
  • Pantsystem: I projektet föreslås en opersonlig pant per påse, baserat på hur dagens effektiva pantsystem för exempelvis burkar fungerar. Panten bör aktiveras vid köptillfälle och vara kopplad till påsens unika ID. Denna ska avaktiveras och återbetalas till kunden när påsen returneras.
  • Rengöring: Baserat på lärdomar från dagens tillgängliga logistiklösningar föreslås också ett rengöringssystem för påsen. Detta kan ske med antingen våta eller torra metoder. Val av metod styrs utifrån en sammanvägd bedömning av den nivå av renhet som behövs, kostnad och miljöpåverkan.
  • Logistiklösning: Det måste vara enkelt och smidigt för kunden att återanvända påsarna för att lösningen ska vara framgångsrik och hållbar över tid. Påsen måste enkelt kunna lämnas tillbaka till alla aktörer som är med i systemet, oavsett varifrån man handlar sin mat. En effektiv logistiklösning skulle därför kunna involvera en branschgemensam organisation med ansvar för hantering av påssystemet, inköp, pant, rengöring och redistribution av återbrukspåsar.

Partners

I projektet samarbetar Axfoundation med aktörer inom dagligvaruhandeln: Axfood, Coop, ICA, Lidl och Mathem.

I samarbetet ingår även Ad Company, GS1, Konsumentföreningen Stockholm, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Retursystem, Stena Circular Consulting samt produktdesignbyrån Boid och tjänstedesign- och UX-byrån Antrop.

Projektet drivs som en del av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Projektet löper under 2022-2024.