Möte på Torsåker gård

Torsåker gård – Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens mat

På Torsåker gård 30 km norr om Stockholm skapar Axfoundation bit för bit en testgård och praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. Här vill vi bidra till att accelerera omställningen – för klimatet, miljön och folkhälsan. Tillsammans med forskare och livsmedelskedjans alla aktörer tar vi oss an komplexa utmaningar och utvecklar konkreta lösningar, såväl på åkern som i vattnet, och i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri. Med start efter sommaren 2022 kommer bolagen inom Axel Johnson-koncernen erbjudas tillgång till denna unika mötesplats.

Torsåker gård är Axfoundations testgård och praktiska centrum för hållbara livsmedelssystem.

Torsåker gård är Axfoundations testgård och praktiska centrum för hållbara livsmedelssystem.

På Torsåker gård vill Axfoundation förmedla hållbar livsmedelsproduktion med alla sinnen. I experimentträdgården testodlas nygamla grönsakssorter som sedan landar på besökarnas tallrikar.

På Torsåker gård vill Axfoundation förmedla hållbar livsmedelsproduktion med alla sinnen. I experimentträdgården testodlas nygamla grönsakssorter som sedan landar på besökarnas tallrikar.

En plats som genomsyras av hållbarhet

Axfoundations ambition är att Torsåker gård blir en plats som genomsyras av hållbarhet och som förmedlar hållbar livsmedelsproduktion med alla sinnen. Alla besökare blir en viktig del i Axfoundations testbädd för framtidens mat och målsättningen är att de kommer lämna platsen med nya tankar, idéer och praktiska lösningar.

Den gamla Ladugården från 1700-talet som en gång byggdes på Torsåker gård för 80 kor och 8 hästar, rymmer nu istället testkök, restaurangkök, bageri, gästabudssal och hörsal. En vacker plats för kunskapsutbyte och praktisk innovation.

Den gamla Ladugården från 1700-talet som en gång byggdes på Torsåker gård för 80 kor och 8 hästar, rymmer nu istället testkök, restaurangkök, bageri, gästabudssal och hörsal. En vacker plats för kunskapsutbyte och praktisk innovation.

Verksamheten i Ladugården startas upp 2022

Hösten 2022 slås portarna upp till Ladugården – den senaste pusselbiten på Torsåker gård. Ladugården rymmer såväl testköksverksamhet som plats för kunskapsbyggande och möten. Med start efter sommaren 2022 kommer bolagen inom Axel Johnson-koncernen erbjudas tillgång till denna unika mötesplats som kommer drivas av Fysingen Fastighets AB. Vi ser fram emot att välkomna er till Ladugården!

Parallellt initieras testköksverksamheten samt kunskapsinriktade aktiviteter kopplade till Axfoundations pågående projekt inom Framtidens mat, Cirkulär ekonomi samt Hållbar produktion och konsumtion.

Möte på Torsåker gård

Faciliteterna på Torsåker gård omfattar en föreläsningssal som rymmer upp till 120 personer i skolsittning. Tillgänglig utrustning inkluderar projektor med duk, kamera, ljud och ljus samt blädderblock. Det finns också ett separat mötesrum för 4 personer med möjlighet till hybridmöten tack vare skärm, konferensteknik och whiteboard. Trådlöst wifi i hela byggnaden.

I samband med möten erbjuds även tillkommande måltider och fika samt möjligheter för separata middagsarrangemang. Den vackra Gästabudssalen rymmer 160 personer.

Vid intresse skicka förfrågan till

Hörsalen på Torsåker gård rymmer 120 mötesdeltagare.

Hörsalen på Torsåker gård rymmer 120 mötesdeltagare.

Gästabudssalen rymmer drygt 160 sittande gäster.

Gästabudssalen rymmer drygt 160 sittande gäster.