Hamid Ershad Sarabi arbetar som innehållsansvarig på Axfoundation. Han kommer närmast från rollen som kommunikationsansvarig för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och har dessförinnan arbetat som content producer på Centerpartiets riksdagskansli. Han är ansvarig för Axfoundations webbplats, både som redaktör och beställare, och även ansvarar för publicering i och utveckling av Axfoundations kommunikation i sociala medier. Han kommer dessutom att vara delaktig i vissa projekt för att stötta respektive projektledare inom kommunikation.

2022-06-13

Hamid Ershad Sarabi

Hamid Ershad Sarabi är innehållsansvarig på Axfoundation. Han kommer närmast från rollen som kommunikationsansvarig för...

Läs mer

2022-05-01

Fredrik Karlsson

Fredrik är ansvarig för den dagliga driften i test- och restaurangköken samt i experimentträdgården på...

Läs mer

2022-05-01

Denise Jönsson

Denise Jönsson arbetar som platskoordinator på Torsåker Gård. Hon ser till hela husets generella drift...

Läs mer

2022-04-14

Christian Sjöland

Christian Sjöland arbetar inom programområdet Framtidens mat där han leder projekt och initiativ inom affärsutveckling,...

Läs mer

2022-01-19

Veronica Öhrvik

Veronica arbetar inom programmet Framtidens mat och särskilt med projekten som bedrivs inom ramen för...

Läs mer

2021-09-23

Stina Behrens

Stina arbetar inom programområdet hållbar produktion och konsumtion där hon leder projekt och initiativ inom...

Läs mer
Johanna Behrman, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

2021-01-11

Johanna Behrman

Johanna arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där hon leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering...

Läs mer
Maria Lundesjö, Framtidens mat, Axfoundation (Foto: Linda Prieditis)

2020-08-24

Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens...

Läs mer