Antibiotikaspaning v 9-10

2020.03.09

I Antibiotikaspaningen vecka 9-10 2020 lyfts bland annat:

  • Din middag är värre än corona. I journalen blinkar en varning: patienten har en resistent bakteriestam. I livsmedelsaffären bär samtidigt kycklingarna på samma resistenta bakterier, utan någon som helst varning. Fanny Nilsson tittar närmare på förhållandet mellan djur och medicin på randen till en pandemi.
  • Miljöpåverkan från svensk kost överskrider planetära gränser. Miljöpåverkan från medelsvenskens direktkonsumtion av livsmedel på per capitanivå överskrider gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt påverkan på biologisk mångfald. Det visar forskare vid SLU och Stockholm Resilience Centre i en studie.
  • Mer än tre fjärdedelar av världens länder använder inte antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har kommit med sin fjärde årliga rapport om global användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur och den visar att mer än tre fjärdedelar av länderna inte använder några antibiotika i tillväxtstimulerande syfte.

Läs hela nyhetsbrevet

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med vårt projekt antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika