Antibiotikaspaning v 48-49

2019.12.09

Antibiotikaspaning är Axfoundations nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor.

Antibiotikaspaning är Axfoundations nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor.

I Antibiotikaspaningen vecka 48-49 lyfts bland annat:

  • Trots att det är över ett decennium sedan de första larmrapporterna om läkemedelsindustrins utsläpp i miljön kom, så saknas fortfarande regleringar på området.
  • Svenska banker har få riktlinjer och låga krav på djurskydd för sina investeringar i företag, enligt Fair Finance Guide som granskar hur hållbara bankernas investeringar är.
  • I en marknadsrapport från Ekologiska Lantbrukarna konstateras att efterfrågan på ekologiska produkter sjunker. Föreningen uppmanar nu till ökat fokus på export.

Läs hela nyhetsbrevet

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med vårt projekt antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika