Antibiotikaspaning v 46-47

2019.11.25

Antibiotikaspaning är Axfoundations nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor.

Antibiotikaspaning är Axfoundations nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor.

I Antibiotikaspaningen vecka 46-47 lyfts bland annat:

  • SLU deltar i lanseringen av FAO-manualen ”Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry”, vars syfte är att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning.
  • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har identifierat personalbrister som den viktigaste djurskyddsrisken vid slakt av fjäderfä.
  • Svinpesten närmar sig Tyskland. Det var i början av november som ett vildsvin blev trafikdödat i Polen, 85 kilometer från den tyska gränsen. Efter att ha analyserat vildsvinet konstaterar nu polska myndigheter att vildsvinet bar på afrikansk svinpest (ASF).

Läs hela nyhetsbrevet

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med vårt projekt antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika