Antibiotikaspaning v 34-35 2020

2020.08.31

Veckans spaning sammanfattar det viktigaste inom antibiotikafrågor, djurskydd och handel. Denna vecka lyfter veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström bland annat att FN tillsätter ny expertpanel som ska hejda spridningen av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. Samt att Thailand lanserar nya standarder för burfria ägg som svar på en snabbt växande trend där konsumenter ställer djurskyddskrav. Och att det nu gjorts lyckade försök med vaccin mot afrikansk svinpest.

Ta del av hela spaningen

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med Axfoundations projekt rörande antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika