Antibiotikaspaning v 23-24 2020

2020.06.15

I sommarens sista spaning sammanställd av veterinär Jenny Lundström lyfts bland annat att Svenska bönder minskar användningen av antibiotika och att en färsk rapport visar på fortsatt ökad antibiotikaresistens i Sverige. Dessutom har den obligatoriska ursprungsmärkningen av kött på restaurang fördröjts ytterligare på grund av Corona. Nästa spaning kommer den 17 augusti.

Ta del av spaningen

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med Axfoundations projekt rörande antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika