Antibiotikaspaning v 21-22 2020

2020.06.01

I veckans spaning sammanställd av veterinär Jenny Lundström lyfts bland annat att EU vill halvera antibiotikaanvändningen i ny strategi – samtidigt efterfrågas fler skarpa krav kring djurvälfärd i strategin. Dessutom nya svenska satsningar ska bekämpa antibiotikaresistens. Swelife ger tre miljoner kronor till forskning som kan göra antibiotikaresistenta bakterier känsliga för olika antibiotika igen. Och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) startar ett nytt smittskyddsprojekt som ska minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens.

Ta del av spaningen

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med Axfoundations projekt rörande antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika