Antibiotikaspaning v 15-16 2020

2020.04.20

När veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström spanar på veckorna som gått lyfts bland annat:

  • Antibiotikaresistens är en svårare och mer långvarig pandemi än covid-19. Media och politiker svarar snabbt på akuta problem som coronapandemin. Långsamt växande problem, som antitbiotikaresistens, får mindre medieuppmärksamhet.
  • Lantbruksnytt.se: Djurskyddskontrollen når viktigt mål. Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet ökade 2019. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018.
  • Lantbruksnytt.se: Många lokala matproducenter vill ta Axfoods snabbspår ut i butik. För knappt tre veckor sedan öppnade Axfood ett snabbspår för småskaliga svenska matproducenter som på grund av coronaviruset tappat nästan all försäljning till restauranger. Över 150 producenter har hittills anmält sig, 120 godkänts, och ett 20-tal av dem har redan produkter ute i eller på väg till butik.

Läs nyhetsbrevet

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med vårt projekt antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika