Antibiotikaspaning v 13-14 2020

2020.04.06

I Antibiotikaspaningen vecka 13-14 2020 lyfts bland annat:

  • Coronavirus och antibiotikaresistens – finns det en koppling? För närvarande finns det inga kliniska studier som bekräftar om antibiotikaresistens bidrar till de höga dödsnivåerna orsakade av coronavirus i Italien. Mer forskning behövs för att identifiera orsaksfaktorer.
  • Corona en försmak av kommande katastrof med antibiotikaresistens, skriver Daniel Carelli, doktorand i statsvetetenskap vid Göteborgs universitet.
  • En ny resistensgen, som kan göra bakterierna motståndskraftiga mot en ny slags antibiotika, har upptäckts i Indien av Göteborgsforskare. Genom att leta i avloppsvatten i stället för hos patienter kan resistensgener upptäckas tidigt.

Läs hela nyhetsbrevet

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med vårt projekt antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika