Antibiotikakriterierna

Antibiotikakriterierna är ett verktyg för livsmedelsbranschen att kravställa och följa upp leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat vad gäller antibiotikaanvändning samt djurvälfärd. Kriterielistan består av 8 kriterier som berör dels direkt antibiotikaanvändning och dels förebyggande insatser. Till varje kriterie finns tillhörande frågor att använda för leverantörsdialog och uppföljning.

Antibiotikakriterierna är ett handfast verktyg för inköpare i dialogen med leverantörer. Vi hoppas att det ska leda till en lägre användning av antibiotika i livsmedelsproduktionen, bättre djurhållning och en minskad utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

– Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation

Kriterier för minskad, direkt antibiotikaanvändning

 1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
 2. Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och ska vara godkända för användning i djurhållningen i enlighet med Codex.
 3. Det ska finnas utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen. Data över användningen av antibiotika bör vid förfrågan kunna tillhandahållas av aktörerna i leverantörskedjan.
 4. Om antibiotika återkommande används till alla, eller majoriteten av, djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas. Målsättningen är att fasa ut återkommande användning.
 5. Användning av kolistin, fluorokinoloner samt tredje eller fjärde generationens cefalosporiner – antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården – ska endast ske när veterinär bedömer att inga andra behandlingsalternativ är effektiva.

Kriterier för förebyggande, indirekta insatser som kan leda till minskad antibiotikaanvändning

 1. För ett aktivt arbete med minskad antibiotikaanvändning i besättningen/på anläggningen ska en plan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd och djurvälfärd (se de fullständiga kriterierna för vad planen ska omfatta).
 2. Djur ska inte stympas för att möjliggöra en bristfällig djurhållning.
 3. Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt.

Ladda ner antibiotikakriterierna och frågebatteri

Ladda ner utbildningsmaterialet

Lästips: Konsumentstudie: Antibiotikainformation till konsument

Idag används ca 70% av all antibiotika på en global nivå till djur – endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. Foto: iStock

Idag används ca 70% av all antibiotika på en global nivå till djur – endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. Foto: iStock

Antibiotikakriterier 2.0

Axfoundations kriterier 2.0 går steget längre än lagstiftningen och stärktes inom primärt fyra centrala områden:

 • Begränsning av antibiotika som är särskilt viktig inom sjukvården: Ett tillägg har gjorts till kriterierna för att begränsa den veterinärmedicinska användningen av sådana antibiotika som är särskilt viktiga för sjukvården.
 • Förtydligade djurvälfärdskriterier: Kriterierna innehåller förtydligande vad gäller djur i bur och stympning av djur samt utveckling av kriterier som rör rutiner för förebyggande djurvälfärdsarbete.
 • Förbättrat frågebatteri: Det frågebatteri som organisationer kan använda i dialog med sina leverantörer har förstärkts med bland annat tydligare rekommendationer för uppföljning.
 • Sjömat inkluderas: Såväl kriterierna som frågebatteriet är nu anpassade för även fisk och skaldjur.

Idag arbetar Axfoundation med att sprida Antibiotikakriterierna 2.0 inom den svenska dagligvaruhandeln och foodservice, till nationella och internationella organ samt till myndigheter för att uppnå en transformativ förändring.

Aktuellt inom antibiotika

Kontakt