Johan arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där han leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering och framtidens cirkulära material. Johan är naturvetare med en bred kompetensprofil och stort engagemang inom hållbarhetsområdet. Han har en masterexamen i Biologi med inriktning på limnologi, samt har läst kurser i företagsekonomi och statsvetenskap. Johan har arbetat med miljö och hållbarhet i 25 år, både nationellt och internationellt och är en erfaren projektledare inom bl.a. resurseffektivitet, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Johan har tidigare yrkeserfarenhet som miljöchef, regionchef samt miljö- och hållbarhetsspecialist inom olika företag som konsult. Han har även varit rådgivare till Miljödepartementet och UD inom svensk miljöpolitik i Antarktis. Johan har ett särskilt intresse för cirkulär ekonomi och har arbetat med nature based solutions i Sverige och Afrika.

2022-10-18

Johan Sidenmark

Johan arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där han leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering...

Läs mer

2022-05-01

Fredrik Karlsson

Fredrik är ansvarig för den dagliga driften i test- och restaurangköken samt i experimentträdgården på...

Läs mer

2022-05-01

Denise Jönsson

Denise Jönsson arbetar som platskoordinator på Torsåker Gård. Hon ser till hela husets generella drift...

Läs mer

2022-04-14

Christian Sjöland

Christian Sjöland arbetar inom programområdet Framtidens mat där han leder projekt och initiativ inom affärsutveckling,...

Läs mer

2022-01-19

Veronica Öhrvik

Veronica arbetar inom programmet Framtidens mat och särskilt med projekten som bedrivs inom ramen för...

Läs mer

2021-09-23

Stina Behrens

Stina arbetar inom programområdet hållbar produktion och konsumtion där hon leder projekt och initiativ inom...

Läs mer
Johanna Behrman, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

2021-01-11

Johanna Behrman

Johanna arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där hon leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering...

Läs mer
Maria Lundesjö, Framtidens mat, Axfoundation (Foto: Linda Prieditis)

2020-08-24

Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens...

Läs mer