Veronica Öhrvik, projektledare på Framtidens mat, Axfoundation

2022-01-19

Veronica Öhrvik

Veronica arbetar inom programmet Framtidens mat och särskilt med projekten som bedrivs inom ramen för...

Läs mer
Stina Behrens, projektledare inom Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation

2021-09-23

Stina Behrens

Stina arbetar inom programområdet hållbar produktion och konsumtion där hon leder projekt och initiativ inom...

Läs mer
Johanna Behrman, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

2021-01-11

Johanna Behrman

Johanna arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där hon leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering...

Läs mer
Maria Lundesjö, Framtidens mat, Axfoundation

2020-08-24

Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens...

Läs mer
Christin Hanssen, Framtidens mat, Axfoundation

2020-08-24

Christin Hanssen

Christin arbetar med att utveckla lösningar för ett hållbart framtida livsmedelssystem inom programmet Framtidens mat....

Läs mer

2019-09-05

Maria Smith

Maria Smith är generalsekreterare på Axfoundation sedan augusti 2019. Maria har cirka tjugo års erfarenhet...

Läs mer