Med design som drivkraft – Iain Foxall

Iain Foxall är tillsammans med sin bror Andrew drivkraften bakom Foxall Studios. Med erfarenhet från en mängd unika projekt berättar Iain om sina erfarenheter och tankar kring hållbarhet och innovationer. Intervjun gjordes i samband med Fashion Talks 2012 i ett vintrigt Stockholm.

Intervjuer