Dimensioner av hållbart mode – Kate Fletcher

Kate Fletcher har mer än femton års erfarenhet av att arbeta med mode och hållbarhet. Hon har en bred bakgrund som designer, konsult och rådgivare. Hon är även verksam vid London College of Fashion efter att hon doktorerat 1999.

Fletcher forskade då om möjligheter för hållbart mode i Storbritannien. Kate Fletcher är författare till boken Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys (2008)