Antibiotikaresistens är ett växande hot mot den globala folkhälsan

2023.03.06

Antibiotikaspaning v 8-9

I veckans Antibiotikaspaning: Nya svenska lagändringar ska säkerställa mer hållbar användning av antibiotika, danska djurskyddsregler...

Läs mer