Vi förstärker teamet kring mångfald och integration

2015.09.16

Axfoundation är mycket glada över att kunna hälsa Maureen Hoppers välkommen som senior projektledare för integrationsprojektet ÖppnaDörren. Maureen kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef vid Mångkulturellt Centrum där hon ansvarat för utvecklingen av centrets kommunikation och opinionsbildning kring bland annat mångfaldsfrågor.

Tidigare arbetade Maureen på Svenska Institutet, där hon i nära samarbete med UD och svenska företag i utlandet ansvarade för nätverksbyggande verksamhet riktad mot internationella studenter.

ÖppnaDörrens långsiktiga målsättning är att bidra till förbättrad integration både i det svenska samhället och på arbetsmarknaden, genom att bättre ta tillvara på den kompetens som personer med utländsk bakgrund besitter. Tillsammans med våra samarbetspartners Kompis Sverige, Svenska med baby och Invitationsdepartementet strävar vi efter att så många dörrar som möjligt ska öppnas och att nätverk mellan etablerade och nya svenskar därmed ska skapas och breddas. Vi utvecklar också en egen verksamhet som kommer att fokusera särskilt på att skapa yrkesrelaterade nätverk.

Maureens gedigna erfarenhet och internationella perspektiv kommer att vara en stor tillgång för projektet.