Vi byter namn till Axfoundation och breddar verksamheten med social hållbarhet

2014.08.07

Under våren 2014 bytte vi namn från Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling till Axfoundation. Vidare har en ny strategi antagits där vi framförallt breddat vår verksamhet med ett nytt programben, social hållbarhet. Inom detta område kommer vi att  fokusera på såväl mångfald/integration i Sverige som på internationella frågor om mänskliga rättigheter och samhällsutveckling i de länder där Axel Johnson Gruppens bolag har sina inköp.

Vi kommer att arbeta enligt samma modell som tidigare, med företagen som förändringskraft.  En för Axfoundation mycket viktigt roll är att sprida kunskap och i vår nya strategi ingår att bli än bättre på att nå ut med resultaten och lärdomarna från det vi och våra samarbetspartners gör, vi kallar det Axfoundation Outreach.

Vi har under det senaste året gått från en organisation på två personer till att under hösten 2014 vara fem personer på kansliet. Vår nya strategi i kombination med en större organisation ger oss kraft och förutsättningar att öka takten på vårt arbete avsevärt, och därmed skapa ännu mer hållbar förändring.