Senaste rapporten från FN:s klimatpanel: Det börjar bli ont om tid. Men det är inte för sent.

2022.02.28

Hur vill du ta del av IPCC-rapporten?

Steg 1: Få allmän koll
se nyhetssammanfattningen

Steg 2: Lite mer kött på benen
– läs pressmeddelandet

Steg 3: Ta del av rapportens övergripande slutsatser
– läs ”Headline Statements”

Steg 4: Få koll på rapportens rekommendationer i korthet
– läs ”Summary for Policymakers”

Steg 5: All in – grotta ner dig
– ta till dig hela rapporten

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är dyster läsning. Samtidigt signalerar den att det inte är för sent att vända utvecklingen. Rapporten, som släpptes 28 februari 2022, sammanställer forskningsläget kring klimatförändringarna, denna gång med fokus på effekter och anpassning, det vill säga hur klimatförändringarna påverkar samhället och vad som kan göras för att minska effekterna.

Rapporten slår fast att det är otvetydigt att klimatförändringarna redan har stört mänskliga och naturliga system, och att de ansatser för anpassning som hittills gjorts inte räcker. De val och åtgärder vi gör under det kommande decenniet kommer att vara avgörande för hur väl vi och vår planet står emot klimatförändringarnas effekter.

”Jag välkomnar särskilt slutsatsen i rapporten om behovet av sektoröverskridande lösningar. Det är bevisat att gemensamma lösningar ökar effektiviteten i klimatanpassningarna. Det behövs fler sådana omgående, där så väl näringsliv som civilsamhälle och myndigheter samverkar.” – Viveka Risberg, Programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation.

Våra program