Över hälften är kvinnor i bondeorganisationer i Pakistan

2018.10.26

Första fasen i Axfoundations projekt för att stärka risbönder i Pakistan är avslutad. Resultaten är över förväntan. Projektet drivs med Axfood och Oxfam. Fler än 900 risodlare har organiserats i 10 odlingsorganisationer där över hälften av deltagarna är kvinnor. Det är en stor framgång när det gäller att stärka kvinnors position inom risodling. Läs mer här.