Carolina Sachs om hållbarhet

2018.04.25

Axfoundations Generalsekreterare Carolina Sachs intervjuas av EFN, Ekonomi- och FinansNyheterna, om hållbarhet och hur innebörden av begreppet hållbarhet har utvecklats genom åren.

”För mig är hållbarhet att använda resurser på ett smart sätt”, säger Carolina och fortsätter: ”Företagen har en allt större roll i samhällsförändringen, eftersom de många gånger är större än vissa länder. Företagen är definitivt en del av lösningen”.