RE:source-projekt för återvinning av plast

2018.09.20

Global plastanvändning beräknas fyrdubblas under kommande sekel samtidigt som växande volymer av plastavfall har blivit ett globalt miljö- och samhällsproblem.  Ökade materialbehov bidrar till ökade utsläpp. Bara i EU förväntas utsläppen från plast nästan fördubblas fram till 2050. Hur vi hanterar och återvinner plast och andra material kommer att vara avgörande för att nå Parisavtalet.

Cirkulära lösningar som materialåtervinning har en viktig roll att spela för att möta framtida behov och samtidigt nå ett resurseffektivt samhälle. I syfte att bidra till denna utveckling har Axfoundation tillsammans med Axfood och Axel Johnson International gått med i ett nytt forskningsprojekt som vill bidra till utvecklingen av återvinningsprocesser av plast och därmed bidra till att öka återvinningsgraden av detta material.

Swerea IVF projektleder tillsammans  12 andra partners ”Kemiskt återvunnen PET och polyester som råvara för additiv och ny polymer” med finansiering från forskningsprogrammet RE:source. Projektet utvecklar en process för att kemiskt bryta ner plasten och textilen till ursprungliga byggstenar, som sedan kan användas för att framställa ny polymer för PET, polyester eller syntetisera miljövänliga mjukgörare till PVC. Internationellt pågår flera initiativ till kemisk återvinning genom depolymerisering, men flera av dessa hanterar bara specifika, oftast mycket rena strömmar av avfall, som tex PET-flaskor. Projektet vill utveckla en robust process som kan ta hand om flera olika strömmar av avfall och som kan hantera föroreningar och ge en produkt med sådan renhet som är nödvändig för ”återproduktion”.