Mer mat måste odlas i städer – Anna Maria Orru

Idag transporteras merparten av de livsmedel som invånare i städer behöver – utifrån landet och sedan in i staden. En allt större andel av jordens befolkning kommer bo i städer. Den här ekvationen är troligen ohållbar på sikt.

Anna Maria Orru är arkitekt med internationell bakgrund. Hon brinner för att hitta former för att mer livsmedel ska produceras i städer. Fördelarna är många menar Anna Maria. Inte minst för att andelen transporterna skulle minska. Arkitekturen i städer har goda förutsättningar att inte bara tjäna som bostäder och kontor. Staden kan bli ett land där föda kan växa på nya sätt och på nya ytor.

Vi mötte Anna Maria Orru i ett samtal om framtidens möjligheter att producera livsmedel i städer, vilka förutsättningar som behövs, konkreta exempel och hur det blir verklighet.