Alger är Sveriges nya råvara och drivmedel – Fredrika Gullfot

Alger är en av de mest intressanta råvarorna för ett hållbart samhälle. Både för att möta behovet av nya biobränslen men också för att hitta nya hållbara råvaror till kosmetika, läkemedel, m m, liksom för att framställa omega3 på naturlig väg. När olika beståndsdelar har utvunnits från algen blir restprodukten biomassa, som i sig är en hållbar energikälla.

Det är få som odlar alger storskaligt i Sverige, ännu. Axalk har mött Fredrika Gullfot som nyligen doktorerat på KTHs Biomime och nu är VD och medgrundare av företaget SimrisAlg. Ett företag som är specialiserat på att odla alger. Fredrika berättar hur alger kan bli framtidens drivmedel för transporter, om möjligheten att odla alger, visionen för SimrisAlg och Sverige.