Sex av de nio planetära gränserna har överskridits. Globalt har användningen av naturresurser tredubblats de senaste 50 åren och i Sverige lever vi som om det fanns fyra planeter. Dagens linjära ekonomiska system utnyttjar jordens resurser på ett ineffektivt sätt, med stora klimat- och miljöutmaningar som följd. Det behövs fler konkreta lösningar som bidrar till ett cirkulärt system som resurseffektivt tar vara på såväl råvaror som befintliga materialflöden. Genom programområdet Framtidens material samlar Axfoundation forskare, företag och experter inom hela materialområdet för att tillsammans hitta lösningar för hållbara värdekedjor och ett cirkulärt utnyttjande av naturresurser.

2020.03.12

Framtidens material

Genom programområdet Framtidens material samlar Axfoundation forskare, företag och experter inom hela materialområdet för att...

Läs mer
Framtidens Mat

2020.03.12

Framtidens mat

Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen, 75-80% av förlusten av biologisk...

Läs mer