Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett resursineffektivt sätt. Vårt sätt att producera och konsumera bidrar till stora klimat- och miljöutmaningar och ekvationen är ohållbar om vi ska nå målen i Parisavtalet. Att gå mot en cirkulär ekonomi är helt nödvändigt om vi ska lyckas minska klimatpåverkan och minska trycket på de viktigaste ekosystemen som vi är så beroende av. Med utgångspunkt i företagande som förändringskraft och i bred samverkan med relevanta aktörer i samhället vill Axfoundation bidra till praktiska lösningar för företags cirkulära omställning i syfte att bli mer resurseffektiva.

Cirkulär ekonomi krans

2020-03-12

Cirkulär ekonomi

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett...

Läs mer
Framtidens Mat

2020-03-12

Framtidens mat

Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen, 75-80% av förlusten av biologisk...

Läs mer