Carolina Sachs

Carolina Sachs var Generalsekreterare för Axfoundation 2007-2019. Hon lämnade Axfoundation i juni 2019, men lämnade på inga sätt hållbarhetsområdet. Carolina arbetar vidare med hållbara investeringar inom bland annat food och ag tech inom ramen för bolaget Martas Explorers.