Antonia Ax:son Johnson är årets företagare 2015.

2016.05.13

Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation har tilldelats Albert Bonniers pris till Årets företagare år 2015. 

Juryns motivering lyder:
”Antonia Ax:son Johnson har med stark vilja, gott entreprenörskap och med stöd av sin make Göran Ennerfelt fört familjeföretaget Axel Johnson AB till stora framgångar, främst inom handel. Att gå från ett substansvärde på drygt 2 miljarder till över 30 miljarder är en bedrift. Antonia tog över ett företag som verkade i branscher som då mötte stora utmaningar som sjöfart, stål- och tung verkstadsindustri. Hon har med fast hand och höga moraliska, långsiktiga värderingar fört företaget vidare till nästa generation.”

1993 registrerades Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, med uppgift att stödja vetenskaplig forskning kring hållbar utveckling och den forskningens praktiska tillämpning. Sedan dess har Axfoundation verkat för att  sätta ljuset på hållbarhetsfrågorna och arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Axfoundation är en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vår utgångspunkt är företagande som förändringskraft och driver därför ofta projekt tillsammans med näringslivet.

Läs mer i DI Weekend och mer om Axfoundation och Antonias hållbara historia finns här.