Så utvecklas transporter smart – Alan McKinnon

Vi presenterar ytterligare ett samtal om transporter, miljö och utveckling. Denna gång med den absolut främste på området – Professor Alan McKinnon. Han är expert på transporter och anses som en världsledande akademisk auktoritet. Han leder Logistics Research Centre, vid Heriot-Watt Universitetet i Edinburgh, Skottland. Sedan 2009 har han även en gästprofessur vid Linköpings Universitet.

McKinnon ger råd om hur företag bör agera för att möta kraven på klimatanpassningar och hur sidoeffekter kan hanteras. Professor McKinnon har en rad akademiska utmärkelser, vetenskapliga arbeten och flera uppdrag för den brittiska regeringen.