Companies are increasingly setting goals and strategies for more sustainable consumption of plastics, yet few have the necessary tools to properly map their use. The Plastics Progress Tools project aims to develop a methodology to enable follow-up on the use of plastics among Swedish companies. The goal is to help find more unified ways of measuring, which can form a basis for strategic prioritization and decision making. But the road to get there is a difficult one.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-11-09

Smart loops

The project Smart Loops aimed to evaluate whether it is possible to have a specific...

Read more