For every liter of oat drink produced, approximately 0.2 liters of press residue is generated. This means tons of residual products are generated daily – in Sweden only. Despite being rich in both protein and fibers and perfectly fit for human consumption, the so-called oat okara is today mainly used for feed, fertilizer, and biogas production. This has spurred Axfoundation’s interest: How can the industry work together to find sustainable and economically viable ways to redirect this valuable residual flow and use it as an upgraded ingredient in food products or new, bio-based materials?

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-11-09

Smart loops

The project Smart Loops aimed to evaluate whether it is possible to have a specific...

Read more