Vi vet att vi på totalen måste äta mindre kött, både för vår hälsa och för vår planets skull. Samtidigt behöver vi protein. Då är baljväxter (bönor, linser, ärtor) både nyttiga och proteinrika alternativ. Dessutom har baljväxter fördelen att de kan fixera kväve direkt från luften vilket innebär ett mindre behov av tillfört kväve, något som är bra för klimatet eftersom den potenta växthusgasen lustgas frigörs från kvävegödslad åkermark, samtidigt som produktionen av mineralgödsel är mycket energikrävande. Det är också bra för haven, eftersom överskott av näringsämnen som kväve och fosfor från åkrarna rinner ut i vattendragen och hamnar i haven där de bidrar till övergödning, algblomning, syrebrist och bottendöd.

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet med erfarenhet från samma bransch, för att bredda kontaktnät och skynda på etableringen på arbetsmarknaden.

2019-08-29

Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda personer som är nya i landet med...

Läs mer
ÖppnaDörren

2019-08-27

ÖppnaDörren

Den långsiktiga målsättningen med ÖppnaDörren är att bidra till ett inkluderande samhälle genom att facilitera...

Läs mer