Hur kan vi öka återvinningsgraden av plast? Särskilt den plast som är förorenad och idag anses värdelös ur ett återvinningsperspektiv? Dessa frågeställningar har det RE:source-finansierade projektet ”Kemiskt återvunnen PET/polyester som råvara för additiv och ny polymer” tagit sig an under 2018-2020. Satsningen har letts av RISE och i projektgruppen har bland annat Axfoundation, Axel Johnson International och Axfood ingått för att utforska återvinningspotentialen av svårhanterliga restflöden av plast. Projektet har lyckats genomföra framgångsrika testar där kontaminerad plast, som uttjänta industrispännband eller infärgade laminatförpackningar, kan återvinnas kemiskt till ren polyester i jungfrulig kvalitet. Därmed har projektet visat att det finns en marknadspotential även i orena avfallsflöden.

Bioinspired Forum

2014-08-15

Bioinspired Forum

Bioinspired forum är ett initiativ med tidigare stöd från Axfoundation. I samarbete med Biomime på...

Läs mer