Hamid Ershad Sarabi

Hamid Ershad Sarabi är innehållsansvarig på Axfoundation. Han kommer närmast från rollen som kommunikationsansvarig för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och har dessförinnan arbetat som content producer på Centerpartiets riksdagskansli. Han har en bakgrund som fotograf och filmare och har ett öga för den mänskliga kommunikationen, men har också arbetat med strategisk kommunikation både inom ideell sektor, näringslivet och politiken.

I sin roll på Axfoundation fokuserar Hamid särskilt på att skapa en tydlig, stringent och integrerad kommunikation i primärt digitala kanaler. Han är ansvarig för Axfoundations webbplats, både som redaktör och beställare, och ansvarar även för publicering i och utveckling av Axfoundations kommunikation i sociala medier. Han kommer dessutom att vara delaktig i vissa projekt för att stötta respektive projektledare inom kommunikation.