Claire Almer

Claire ansvarar för Yrkesdörrens matchningar av deltagare samt kundtjänstärenden. Hon kommer närmast från den offentliga sektorn där hon har arbetat som HR-specialist med fokus på rekrytering och bemanning samt utveckling av interna HR-processer. Innan dess arbetade Claire stödjande mot en ideell organisation i deras utveckling av rekryteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor. Claire har varit ideellt engagerad under en stor del av sitt liv framförallt genom Röda Korset. Claire är utbildad personalvetare med en universitetsexamen i psykologi och arbetslivspedagogik, från Uppsala universitet.