Claire Almer

Claire är ansvarig för Yrkesdörrens matchningar och användare samt för Yrkesdörrens IT-utveckling. Hon arbetade tidigare inom offentliga sektorn som som HR-specialist med fokus på rekrytering och bemanning samt utveckling av interna HR-processer. Claire har också arbetat stödjande gentemot en ideell organisation i deras utveckling av rekryteringsprocesser och i arbetsmiljöfrågor. Claire har varit ideellt engagerad under en stor del av sitt liv framförallt genom Röda Korset. Claire är utbildad personalvetare med en universitetsexamen i psykologi och arbetslivspedagogik, från Uppsala universitet.