Hållbart jordbruk, vad är det egentligen?

Maria Lundesjö spanar:
En sak är säker: För att föda jordens befolkning utan att riskera katastrofala miljökonsekvenser måste vi ändra på sättet vi producerar vår mat. Punkt. Men hur? När hållbart jordbruk är i fokus blandas det friskt mellan olika termer som beskriver odling på olika sätt; ekologiskt, konventionellt, regenerativt, conservation agriculture… Listan kan göras lång. Men vad betyder de egentligen? Vilka för- och nackdelar finns? Är de verkligen helt olika eller finns det gemensamma nämnare? Och finns det en som är bäst? Håll i er. Nu reder vi ut begreppen!